PROPOZYCJE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

Tytuł formy: Warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców.

Odbiorca formy: dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: Celem warsztatów  jest zachęcenie rodziców do systematycznych ćwiczeń 

logopedycznych przez zabawę w ramach profilaktyki logopedycznej oraz integracja 

rodziców przez aktywne działanie.

Warunki realizacji: na terenie przedszkola

 

Tytuł formy: W świecie emocji

Odbiorca formy: 5-6 latki

Imię i nazwisko realizatora: Karolina Pikulik-Sypek

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 3x45min.

Tematyka formy: Część 1 – Rozpoznawanie i nazywanie emocji, Część 2 – Nieprzyjemne emocje, Część 3 – Jak zachować spokój? Spotkania mają na celu pomóc dzieciom nauczyć się rozpoznawać, wyrażać i regulować emocje, których doświadczają.

Warunki realizacji: na terenie przedszkola

                                

Tytuł formy: Zajęcia kynoterapeutyczne (dogoterapeutyczne)

Odbiorca formy: dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Karolina Pikulik – Sypek

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: Zajęcia dedykowane dla dzieci z obniżonym nastrojem, obniżoną samooceną, dla dzieci nieśmiałych. Mają na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie stresu, napięcia i lęku, rozwijają empatię oraz uczą właściwych postaw w stosunku do zwierząt.

Kynoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies.

Warunki realizacji: na terenie poradni

 

Tytuł formy: Artterapia ,plastykoterapia z elementami sensoplastyki  i muzykoterapi.

Odbiorca formy: dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Anna Kostecka

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

 

Tematyka formy:  Zajęcia rozwojowe polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności.

Zajęcia dedykowane są:-dla dzieci. Artterapia jest formą  pracy terapeutycznej, która łączy w sztukę proces twórczy z psychoterapią.

 

Warunki realizacji: na terenie poradni

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ:

Tytuł formy:Bądź dla siebie dobry.”(TUS- EMOCJE)

Odbiorca formy: uczniowie klas: IV-VII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Kostecka

Czas realizacji: 45 min.

Tematyka formy: Zajęcia warsztatowe.

Warunki realizacji: na terenie szkół

 

 

Tytuł formy:Poznaj swoje supermoce .”(TUS- EMOCJE)

Odbiorca formy: uczniowie klas: O-III,  IV-VII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Kostecka

Czas realizacji: 45 min.

Tematyka formy: Zajęcia warsztatowe.

Warunki realizacji: na terenie szkół

 

Tytuł formy: Wyraź swoje  emocje zajęcia z elementami arterapi  ” ( zajęcia z TUS)

Odbiorca formy: uczniowie klas 0, I-III

Imię i nazwisko realizatora: Anna Kostecka

Czas realizacji: 45 min.

Tematyka formy: Zajęcia warsztatowe.

Warunki realizacji: na terenie szkół

 

Tytuł formy: Zajęcia kynoterapeutyczne (dogoterapeutyczne)

Odbiorca formy: uczniowie klas I-III

Imię i nazwisko realizatora: Karolina Pikulik – Sypek

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: Zajęcia dedykowane dla dzieci z obniżonym nastrojem, obniżoną samooceną, dla dzieci nieśmiałych. Mają na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie stresu, napięcia i lęku, rozwijają empatię oraz uczą właściwych postaw w stosunku do zwierząt.

Kynoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies.

Warunki realizacji: na terenie poradni

 

Tytuł formy: Jestem asertywny, ale nie agresywny.

Odbiorca formy: VI - VIII

Imię i nazwisko realizatora: Karolina Pikulik – Sypek

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: warsztat ma na celu wyposażyć uczniów w podstawowe umiejętności komunikacyjne, które pomagają lepiej zadbać o siebie i poradzić sobie z presją rówieśników, wymagających dorosłych ale również ich własnych ambicji.

Warunki realizacji: na terenie szkół

 

Tytuł formy: „Jak być dobrym zespołem klasowym”

Odbiorca formy: uczniowie klas I- III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela

Czas realizacji : 2x 45 minut

Tematyka formy: Zajęcia warsztatowe mające na celu integrowanie grupy, budowanie więzi między rówieśnikami. Uczniowie poprzez proponowane ćwiczenia uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Warunki realizacji: cały zespół klasowy, na terenie szkoły, potrzebne będą: przybory do pisania, arkusze papieru

 

Tytuł formy: Czy dzieci lubią być bite?

Odbiorca formy: uczniowie klas II-III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Przedstawienie i wyjaśnienie uczniom zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, jej wpływie na rozwój psychiczny dziecka. Zajęcia wskazują także na aspekty prawne dotyczące przemocy w rodzinie (niebieska linia, niebieska karta).

Warunki realizacji: cały zespół klasowy, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć :przybory do pisania, arkusze papieru

 

Tytuł formy: „Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty.”

Odbiorca formy: uczniowie klas II-III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Przedstawienie i wyjaśnienie uczniom informacji o prawie do prywatności, poszanowaniu własnej godności i osoby. Podczas zajęć uczestnicy nabywają także umiejętności wyznaczania granic intymności i właściwego manifestowania praw własnej prywatności.

Warunki realizacji: cały zespół klasowy, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć: przybory do pisania, arkusze papieru

 

Tytuł formy: EMOCJE- kolory naszego życia (TUS)

Odbiorca formy: uczniowie klas  IV-VII szkół podstawowych  oraz uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Jak radzić sobie z emocjami- mini wykład; uczniowie poznają sposoby radzenia sobie z emocjami; zwrócenie uwagi na emocje innych; regulacja emocji; refleksja nad tematem i nad sobą

Warunki realizacji: grupa uczniów 15-20 osobowa, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć: przybory do pisania (ołówki, długopisy, flamastry), arkusze papieru, duże kartki papieru,  tablica, klej,

 

Tytuł formy: KOMUNIKACJA - o sztuce rozmawiania i słuchania (TUS)

Odbiorca formy: uczniowie klas  IV-VII szkół podstawowych  oraz uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Zapoznanie uczestników  z elementami komunikacji interpersonalnej; Nauka komunikacji w praktyce; Mini wykład  na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej;  Rozpoznawanie trudności w podejmowaniu komunikatów oraz ważności obu dróg komunikacji.

Warunki realizacji: grupa uczniów 15-20 osobowa, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć: przybory do pisania, arkusze papieru, kartka papieru A3 lub większa

 

Tytuł formy: STRES- jak oswoić dziki zwierz, zwany stres? (TUS)

Odbiorca formy: uczniowie klas  IV-VII szkół podstawowych  oraz uczniowie klas I-II szkół ponadpodstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela , Agnieszka Kastner

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Zapoznanie z pojęciem stresu; Co to jest stres mobilizujący i dystres; Zobrazowanie własnego stresu; Zwrócenie uwagi na ważną rolę ciała w odczuwaniu stresu; Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem

 Warunki realizacji: grupa uczniów 15-20 osobowa, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć: przybory do pisania, arkusze papieru, wydrukowane skrypty

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PEDAGOGÓW:

 

 PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

Tytuł formy: Rozwój mowy dziecka 6-7 letniego w świetle gotowości szkolnej

Odbiorca formy: rodzice dzieci 6 -7 letnich

Imię i nazwisko realizatora: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: spotkanie 1-godzinne

Tematyka formy: Celem spotkania jest omówienie rozwoju mowy dzieci 6 i 7-letnich. Rodzice zostaną zapoznani w jaki sposób mogą wspierać rozwój mowy swojego dziecka.

Warunki realizacji: na terenie placówek

 

Tytuł formy: Szybka adaptacja – jak wspierać dziecko przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej

Odbiorca formy: rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną

Imię i nazwisko realizatora: Karolina Pikulik-Sypek

Czas realizacji: spotkanie 1-godzinne

Tematyka formy: Celem spotkania jest omówienie form wsparcia dziecka, które dopiero rozpocznie edukacje przedszkolną. Rodzice zostaną poinformowanie w jaki sposób mogą wspierać swoje dziecko w procesie adaptacji przedszkolnej.

Warunki realizacji: na terenie placówek

 

 PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW:

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia, a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć  w postaci wykładu. Zdalna forma - ewentualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w zakresie ilości osób i możliwości technicznych oraz ram czasowych.

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Młodzież a uzależnienie od Internetu”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: Uwarunkowania i skutki uzależnienia od Internetu. Diagnoza uzależnienia od Internetu. Fazy uzależnienia od Internetu. Leczenie i profilaktyka uzależnienia od Internetu.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu. Zdalna forma - ewentualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w zakresie ilości osób i możliwości technicznych oraz ram czasowych.