Przedszkola

Oferta działań kierowanych do rodziców przedszkolaków

Tytuł formy: Rozwój mowy dziecka 6-7 letniego w świetle gotowości szkolnej

Odbiorca formy: rodzice dzieci 6 -7 letnich

Imię i nazwisko realizatorów: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Tematyka formy: Celem spotkania jest omówienie rozwoju mowy dzieci 6 i 7-letnich. Rodzice zostaną zapoznani w jaki sposób mogą wspierać rozwój mowy swojego dziecka.

Warunki realizacji: na terenie przedszkoli zgodnie z zapotrzebowaniem

Tytuł formy: Warsztaty logopedyczne dla rodziców i dzieci

Odbiorca formy: rodzice dzieci 6 -7 letnich, dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatorów: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Tematyka formy: Celem warsztatów jest zachęcenie rodziców do systematycznych ćwiczeń

logopedycznych przez zabawę w ramach profilaktyki logopedycznej oraz integracja

rodziców przez aktywne działanie.

Warunki realizacji: na terenie przedszkoli zgodnie z zapotrzebowaniem

Tytuł formy: „Pozwól mi spróbować”- jak i dlaczego warto rozwijać samodzielność dzieci

Odbiorca formy: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola/ szkół podstawowych (I etap edukacyjny) grupy warsztatowe

Imię i nazwisko realizatorów: Katarzyna Należyty

Tematyka formy: Podczas zajęć z psychologiem rodzice będą mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi znaczenia samodzielności i kreatywności w rozwoju dziecka oraz uzyskać wskazówki i porady dotyczące tego jak wspierać dziecko w tym aspekcie.

Warunki realizacji: realizowane na terenie szkoły lub przedszkola

Szkoły podstawowe

Oferta działań kierowanych do uczniów

Tytuł formy: „Jak być dobrym zespołem klasowym”

Odbiorca formy: uczniowie klas I- III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: 2 x 45 minut

Tematyka formy: Zajęcia warsztatowe mające na celu integrowanie grupy, budowanie więzi między rówieśnikami. Uczniowie poprzez proponowane ćwiczenia uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Warunki realizacji: cały zespół klasowy, na terenie szkoły, potrzebne będą: przybory do pisania, arkusze papieru

Tytuł formy: Budowanie empatii w grupie klasowej.

Odbiorca formy: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Kastner, Ludmiła Kostecka.

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 2- godzinne

Tematyka formy: Warsztaty uczą budowania wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia, otwartości w dzieleniu się opiniami, odczuciami, wartościami

Warunki realizacji: Warsztaty będą realizowane na terenie szkół – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem

Tytuł formy: Czy dzieci lubią być bite?

Odbiorca formy: uczniowie klas II-III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Przedstawienie i wyjaśnienie uczniom zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, jej wpływie na rozwój psychiczny dziecka. Zajęcia wskazują także na aspekty prawne dotyczące przemocy w rodzinie (niebieska linia, niebieska karta).

Warunki realizacji: cały zespół klasowy, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć :przybory do pisania, arkusze papieru

Tytuł formy: „Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty.”

Odbiorca formy: uczniowie klas II-III szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Jolanta Giczela, Ludmiła Kostecka

Czas realizacji: 2x45 minut

Tematyka formy: Przedstawienie i wyjaśnienie uczniom informacji o prawie do prywatności, poszanowaniu własnej godności i osoby. Podczas zajęć uczestnicy nabywają także umiejętności wyznaczania granic intymności i właściwego manifestowania praw własnej prywatności.

Warunki realizacji: cały zespół klasowy, na terenie szkoły, potrzebne podczas zajęć: przybory do pisania, arkusze papieru

Tytuł formy: „Komunikacja interpersonalna”

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Na proponowanych zajęciach dzieci i młodzież będą mogły dowiedzieć się czym jest komunikacja interpersonalna. Poznają jej rodzaje (komunikacja werbalna oraz komunikacja niewerbalna), a także dowiedzą się co może sprzyjać komunikacji między ludźmi, a co ją utrudniać. Uczestnicy będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce.

Warunki realizacji:

Tytuł formy: „Asertywność”

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Zaproponowane zajęcia wyjaśnią dzieciom i młodzieży czym jest asertywność. Współcześnie coraz większą trudność może sprawiać im stanowcze wyrażanie własnych emocji czy zdania na jakiś temat, w taki sposób, aby nie skrzywdzi uczuć innych ludzi. Ta niełatwa sztuka okazuje się być bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Podkreślony również zostanie fakt, iż jest to nieagresywny sposób obrony własnego interesu.

Warunki realizacji:

Tytuł formy: „Współpraca w grupie”

Odbiorca formy: uczniowie klas IV-VIII

Imię i nazwisko realizatora: Anna Simińska

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 45 min. lub 90 min. w zależności od zapotrzebowania

Tematyka formy: Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie czynniki wpływają na efektywną współpracę w grupie, a jakie mogą ją utrudniać. Dzieci w dzisiejszych czasach nastawione są na pracę indywidualną, a bardzo poszukiwaną i cenioną wartością jest umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy poznają korzyści efektywnej pracy zespołowej i ewentualnych trudności, które może ona przysparzać.

Warunki realizacji:

Oferta działań kierowanych do rodziców uczniów

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele (ilość osób – bez ograniczeń) dzieci klas IV – VIII szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatorów: Marcin Gonsievski

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia, a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Prezentacja multimedialna – umożliwienie skorzystania z komputera i projektora.

Tytuł formy: prelekcja pt. „Młodzież a uzależnienie od Internetu ”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele (ilość osób – bez ograniczeń) dzieci klas IV – VIII szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatorów: Marcin Gonsievski

Tematyka formy: przedstawienie uwarunkowań i skutków uzależnienia od Internetu, sposobów przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu i możliwych działań terapeutycznych.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Prezentacja multimedialna – umożliwienie skorzystania z komputera i projektora.

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele (ilość osób – bez ograniczeń) dzieci klas IV – VIII szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatorów: Marcin Gonsievski

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia,

a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Prezentacja multimedialna – umożliwienie skorzystania z komputera i projektora.

Oferta działań kierowanych do nauczycieli

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele (ilość osób – bez ograniczeń) dzieci klas IV – VIII szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatorów: Marcin Gonsievski

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia, a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Prezentacja multimedialna – umożliwienie skorzystania z komputera i projektora.

Tytuł formy: prelekcja pt. „Młodzież a uzależnienie od Internetu ”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele (ilość osób – bez ograniczeń) dzieci klas IV – VIII szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatorów: Marcin Gonsievski

Tematyka formy: przedstawienie uwarunkowań i skutków uzależnienia od Internetu, sposobów przeciwdziałania uzależnieniu od Internetu i możliwych działań terapeutycznych.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Prezentacja multimedialna – umożliwienie skorzystania z komputera i projektora.