PROPOZYCJE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

Tytuł formy: Warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców.

Odbiorca formy: dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: zajęcia warsztatowe 1-godzinne

Tematyka formy: Celem warsztatów  jest zachęcenie rodziców do systematycznych ćwiczeń 

logopedycznych przez zabawę w ramach profilaktyki logopedycznej oraz integracja 

rodziców przez aktywne działanie.

Warunki realizacji: na terenie przedszkola

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Tytuł formy: Jak być dobrym zespołem klasowym.

Odbiorca: uczniowie klas II szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2 lub 3 godzinne

Miejsce zajęć: na terenie szkół

Prowadzący: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć: Zajęcia edukacyjno – warsztatowe  mają na celu integrowanie grupy, budowanie więzi między rówieśnikami. Uczniowie poprzez proponowane ćwiczenia uczą się współpracy w grupie rówieśniczej.

Tytuł formy: Czy dzieci lubią być bite?

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2- lub 3-godzinne

Miejsce zajęć: na terenie szkół

Prowadzący: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć: Warsztaty polegają na wyjaśnieniu uczniom

zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, jej wpływie na rozwój

psychiczny dziecka. Zajęcia wskazują także na aspekty prawne dotyczące  

przemocy w rodzinie (niebieska linia, niebieska karta).

 

Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty.

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2- lub 3-godzinne

Miejsce zajęć: na terenie szkół

Prowadzący: Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć: Zajęcia warsztatowe zawierają informacje o prawie

do prywatności, poszanowaniu własnej godności i osoby. Warsztaty uczą

także umiejętności wyznaczania granic intymności i właściwego

manifestowania praw własnej prywatności.

 

Tytuł formy: Budowanie empatii w grupie klasowej.

Odbiorca : uczniowie klas  I- IV szkół podstawowych

Forma: zajęcia warsztatowe 2 godzinne

Miejsce zajęć : na terenie szkół

Prowadzący : Ludmiła Kostecka, Jolanta Giczela

Charakterystyka zajęć :  Warsztaty uczą budowania wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia, otwartości w dzieleniu się opiniami., odczuciami i wartościami.

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA  RODZICÓW, PEDAGOGÓW
I NAUCZYCIELI:

 

Tytuł formy: Rozwój mowy dziecka 6-7 letniego w świetle gotowości szkolnej

Odbiorca formy: rodzice dzieci 6 -7 letnich

Imię i nazwisko realizatora: Renata Piszczek, Agnieszka Kastner

Czas realizacji: spotkanie 1-godzinne

Tematyka formy: Celem spotkania jest omówienie rozwoju mowy dzieci 6 i 7-letnich. Rodzice zostaną zapoznani w jaki sposób mogą wspierać rozwój mowy swojego dziecka.

Warunki realizacji: na terenie placówek

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Problem alkoholowy w rodzinie”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: przedstawienie charakterystyki rodziny z problemem alkoholowym, sposobu jej funkcjonowania – fazy przystosowania do problemy alkoholowego, a także funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci (doświadczane emocje, przyjmowane role). Omówienie rodzinnych uwarunkowań problemu współuzależnienia, a także krótka charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu. Zdalna forma - ewentualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w zakresie ilości osób i możliwości technicznych oraz ram czasowych.

 

Tytuł formy: prelekcja pt. „Młodzież a uzależnienie od Internetu”

Odbiorca formy: rodzice / nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Marcin Gonsievski

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: Uwarunkowania i skutki uzależnienia od Internetu. Diagnoza uzależnienia od Internetu. Fazy uzależnienia od Internetu. Leczenie i profilaktyka uzależnienia od Internetu.

Warunki realizacji: realizacja na terenie placówki/szkoły i zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Optymalna forma – prezentacja multimedialna (wskazane jest umożliwienie skorzystania z komputera i projektora), minimalne warunki – sala z możliwością przeprowadzenia zajęć w postaci wykładu. Zdalna forma - ewentualnie po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym w zakresie ilości osób i możliwości technicznych oraz ram czasowych.