Formy realizowane na terenie PPP w Pile

Temat zajęć: Prowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne dla dzieci/młodzieży z zespołem Aspergera lub wysoko funkcjonującym autyzmem oraz organizowanie spotkań dla rodziców dzieci objętych tymi zajęciami.

Cele zajęć: Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i społecznych

Odbiorca: wg zapotrzebowania mogą być 2 grupy wiekowe – dzieci z klas III- V lub VI- VIII oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Grupy 7-8 osobowe

Rodzice dzieci/młodzieży objętej zajęciami- spotkania 2 razy w roku- podsumowanie I i II semestru zajęć

Prowadzący:  mgr Aleksandra Skonieczna- logopeda

Termin realizacji: październik 2020 kwiecień 2021

Temat zajęć: Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z niską sprawnością manualną i grafomotoryczną- terapia ręki.

Cele zajęć: Rozwinięcie sprawności manualnej, grafomotorycznej u dzieci, nauka nowych umiejętności manualnych- zapinanie guzików, sznurowanie butów.

Odbiorca zajęć: dzieci w wieku 5-6 lat

Grupa 4 -osobowa

Prowadzący:  mgr Aleksandra Skonieczna- logopeda

Termin realizacji: październik 2020-kwiecień 2021

Temat zajęć: Jak rozwijać potencjał małego dziecka?

Cele zajęć: zapoznanie rodziców małych dzieci z potrzebami rozwojowymi małego dziecka,

podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.

Odbiorca: rodzice, nauczyciele, (0-3), przedszkole, szkoła podstawowa (klasy I-III)

Prowadzący: Elżbieta Sulich-Bekta

Termin realizacji: Listopad –maj 2020/2021

Temat zajęć: Znaczenie prawidłowego funkcjonowania wzroku i słuchu w nauce czytania i pisania w aspekcie integracji sensorycznej.

Cele zajęć: zapoznanie rodziców i nauczycieli ze znaczeniem prawidłowo funkcjonujących

zmysłów wzroku i słuchu w nauce czytania i pisania,

poznanie symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wzroku i słuchu.

Odbiorca: rodzice, nauczyciele, (0-3), przedszkole, szkoła podstawowa (klasy I-III)

Prowadzący: Elżbieta Sulich-Bekta

 

Temat zajęć: Prowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne dla dzieci/młodzieży z zespołem Aspergera lub wysoko funkcjonującym autyzmem oraz organizowanie spotkań dla rodziców dzieci objętych tymi zajęciami.

Cele zajęć: Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i społecznych

Odbiorca: wg zapotrzebowania mogą być 2 grupy wiekowe – dzieci z klas III- V lub VI- VIII oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Grupy 7-8 osobowe

Rodzice dzieci/młodzieży objętej zajęciami- spotkania 2 razy w roku- podsumowanie I i II semestru zajęć

Prowadzący: , mgr Aleksandra Skonieczna- logopeda

Termin realizacji: październik 2020- kwiecień 2021

Tematy zajęć: Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z niską sprawnością manualną i grafomotoryczną- terapia ręki.

Cele zajęć: Rozwinięcie sprawności manualnej, grafomotorycznej u dzieci, nauka nowych umiejętności manualnych- zapinanie guzików, sznurowanie butów.

Odbiorca zajęć: dzieci w wieku 5-6 lat

Grupa 4 -osobowa

Prowadzący:  mgr Aleksandra Skonieczna- logopeda

Termin realizacji: październik 2020-kwiecień 2021