Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile

         
 • Zgłoszenie do Poradni
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia/dziecka - Orzeczenie
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia (uczeń)
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia (przedszkolak)
  plik doc   plik pdf  
Wnioski wypełniane po diagnozie:          
 
 •  Wniosek o wydanie opinii
   plik doc    plik pdf  
 •  Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
   plik doc    plik pdf  

 Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile

         
 •  Zgłoszenie do Poradni
  plik doc   plik pdf  
 •  Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia/dziecka - Orzeczenie
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia (uczeń)
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia (przedszkolak)
  plik doc   plik pdf  
Wnioski wypełniane po diagnozie:          
 •  Wniosek o wydanie opinii
   plik doc    plik pdf  
 
 •  Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
   plik doc    plik pdf  
 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku

         
 •  Zgłoszenie do Poradni
  plik.doc   plik pdf  
 •  Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia/dziecka - Orzeczenie
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia (uczeń)
  plik doc   plik pdf  
 • Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia (przedszkolak)
  plik doc   plik pdf  
Wnioski wypełniane po diagnozie:          
 
 •  Wniosek o wydanie opinii
   plik doc    plik pdf  
 
 •  Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
   plik doc    plik pdf