ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH  W PILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   w skład naszego Zespołu wchodzą:

 

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W PILE

    ul. GEN. SIKORSKIEGO 19

    tel. 67 351 75 51

 

   PORADNIA SPECJALISTYCZNA WAD MOWY I SŁUCHU W PILE

    ul. GEN. SIKORSKIEGO 19

    (wejście od ul. Okrzei)

    tel. 67 350 90 97

 

 

    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W WYRZYSKU

    ul . WIEJSKA 1

    tel. 67 286 24 77

 

    Rejon działania poradni:

 

    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 19

    Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyrzysku, ul. Wiejska 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLODZY, PEDAGODZY, LOGOPEDZI, SOCJOLOG I DORADCA ZAWODOWY UDZIELAJĄ POMOCY:

 

DZIECIOM

MŁODZIEŻY

RODZICOM

NAUCZYCIELOM z przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie powiatu pilskiego. Poradnia wykonuje również badania diagnostyczne, prowadzi terapie, konsultacje dotyczące dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i z autyzmem. Na mocy zawartych porozumień między powiatami z ww. pomocy mogą korzystać również osoby z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego i złotowskiego.

 

 

 

POSIADAMY NOWOCZESNĄ BAZĘ DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNĄ.

 

Objęcie dziecka pomocą wymaga pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, nie wymaga skierowania i jest całkowicie bezpłatne. Uczniom pełnoletnim udziela się pomocy na ich wniosek.

 

 

 

ZAKRES POMOCY:

 

DIAGNOZA

TERAPIA

DORADZTWO

PSYCHOEDUKACJA

PROFILAKTYKA

 

 

 

UDZIELANIE BEZPOŚREDNIEJ POMOCY DZIECIOM, UCZNIOM ORAZ ICH RODZICOM I NAUCZYCIELOM PRACOWNICY W FORMIE:

 

 • diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zaburzeń w zachowaniu, nadpobudliwości psychoruchowej oraz trudności w budowaniu prawidłowych relacji społecznych,
 • diagnozy ogólnych przyczyn trudności szkolnych, specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i uczeniu się matematyki,
 • logopedycznych i pedagogicznych badań przesiewowych w przedszkolach,
 • terapii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych z zastosowaniem najnowocześniejszych metod,
 • określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
 • treningów antystresowych,
 • mediacji w środowisku szkolnym,
 • wolontariat,
 • warsztatów dla rodziców chcących rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze,
 • spotkań informacyjnych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych,
 • spotkań konsultacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

 

 

DODATKOWO PORADNIA:

 

    prowadzi treningi z wykorzystaniem EEG Biofeedback,

    prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY