PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA UCZNIÓW

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

2020/2021

 

Tytuł formy: Jak się skutecznie uczyć?

Odbiorca formy: uczniowie klas III-VI

Imię i nazwisko realizatora: Sara Kleina

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Celem zajęć jest poznanie strategii skutecznego uczenia się i metod zapamiętywania informacji.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Warsztaty rozwijające wśród uczniów umiejętność współpracy

Odbiorca formy: uczniowie klas IV- VIII

Imię i nazwisko realizatora: Aleksandra Sell

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: współpraca, integracja grupy

Warunki realizacji: spotkanie na terenie szkoły

 

Tytuł formy: Metody radzenia sobie ze stresem.

Odbiorca formy: uczniowie klas O- III (1 zespół klasowy- do 25 osób)

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Cysarz, Marcelina Słota

Czas realizacji: 1h lekcyjna

Tematyka formy: Celem zajęć jest rozpoznawanie oznak stresu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej w formie warsztatowej. Wymagany strój sportowy oraz karimata/koc, radio.

 

Tytuł formy: Jak się uczyć żeby się nauczyć?

Odbiorca formy: uczniowie klas I-IV (1 zespół klasowy- do 25 osób)

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Cysarz, Emilia Ciemięga

Czas realizacji: 1h lekcyjna

Tematyka formy: Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy u uczniów.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej w formie warsztatowej. Wymagany sprzęt: laptop, projektor multimedialny, głośniki, arkusze papieru.

 

Tytuł formy: Zamiast Hejtu

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota, Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Celem zajęć jest m.in. poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Stop Cyberprzemocy

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota, Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: zajęcia mające na celu podniesienie wiedzy uczniów, dostarczenie informacji: jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy, jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

 

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: W sieci

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-15

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Podstawowym celem zajęć jest uwrażliwienie odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci oraz promocja pozytywnych zastosowań Internetu.

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-15

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,       

 

Tytuł formy: Dzień z Życia

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-14

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru

 

Tematyka formy: Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-14

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PILE

RODZICE I NAUCZYCIELE

 

 

Tytuł formy: Razem do szkoły

Odbiorca formy: Rodzice dzieci sześcioletnich

Imię i nazwisko realizatora: Kamila Pytlarz – Kaczmarek; Emilia Marinow

Czas realizacji: 60 minut

Tematyka formy: Razem do szkoły – czyli o gotowości dzieci do nauki w szkole, przedstawienie sfer, których prawidłowe ukształtowanie jest istotne do podjęcia nauki w szkole.

Warunki realizacji: sala lekcyjna z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

Tytuł formy: Nauka przez zabawę

Odbiorca formy: Rodzice dzieci 4 – 5 – 6 letnich

Imię i nazwisko realizatora: Kamila Pytlarz – Kaczmarek; Emilia Marinow

Czas realizacji: 60 minut

Tematyka formy: Wspólnie odkryjemy różne sposoby zabaw, pląsów i ćwiczeń które są atrakcyjne dla dziecka, ale co najważniejsze wspierają rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych oraz koncentrację uwagi. Bo działanie, poznawanie i przeżywanie jest krokiem do osiągnięcia sukcesu.

Warunki realizacji: sala lekcyjna z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Emocje dziecka

Odbiorca formy: rodzice małych dzieci

Imię i nazwisko realizatora: Emilia Ciemięga, Kamila Pytlarz-Kaczmarek

Czas realizacji: 1h 30 min.

Tematyka formy: podniesienie wiedzy uczestników na temat emocji i uczuć dzieci, nauczenie ich dostrzegania i rozumienia.

 

Tytuł formy: Trudności wieku dojrzewania  

 

Odbiorca formy: Rodzice uczniów klas VI-VIII

 

Imię i nazwisko realizatorów: Sara Kleina

 

Tematyka formy: Celem zajęć jest zapoznanie z naturą okresu dojrzewania, pojawiającymi się w tym okresie trudnościami i nabycie wiedzy dotyczącej tego jak powinno się towarzyszyć nastolatkowi w okresie adolescencji.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?

Odbiorca formy: Rodzice dzieci przedszkolnych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Pietraszak

Czas realizacji: 1 h

Tematyka formy: Zaopatrzenie rodziców w pomocne narzędzie w celu pogłębienia wiedzy z zakresu przebiegu rozwoju wszystkich aspektów gotowości szkolnej dziecka

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w szkole. Liczba osób – do 30. Wykład i dyskusja.

 

Tytuł formy: Zanim dziecko zacznie czytać i pisać?

Odbiorca formy: Rodzice dzieci przedszkolnych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Pietraszak

Czas realizacji: 1 h

Tematyka formy: Przekazanie rodzicom informacji w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za powodzenie w nauce czytania i pisania

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami dzieci 5-letnich. Liczba osób – do 30. Wykład i dyskusja.

 

Tytuł formy: Praca z uczniem słabowidzącym

Odbiorca formy: nauczyciele szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Pietraszak

Czas realizacji: 1 – 2 h

Tematyka formy: Formy pomocy uczniowi słabowidzącemu, sposoby dostosowania metod pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia słabowidzącego

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie szkoły lub poradni (do uzgodnienia) z nauczycielami uczącymi ucznia słabowidzącego. Liczba osób – do 20. Wykład i dyskusja.

Tytuł formy: Jak pomóc dziecku rozwinąć jego potencjał?

Odbiorca formy: Rodzice uczniów szkoły podstawowej

Imię i nazwisko realizatora: Aleksandra Sell

Czas realizacji: listopad 2020- maj 2021

Tematyka formy: motywacja wewnętrzna, zasoby dziecka, poczucie własnej wartości

Warunki realizacji: spotkanie na terenie szkoły

 

Tytuł formy: Nie lubię poniedziałku

Odbiorca formy: Nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 3 godz. lub 2 spotkania 2 godzinne

Tematyka formy: przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Warunki realizacji: praca grupach 10-14 osób, wyłącznie dobrowolne zgłoszenie

 

Tytuł formy: Praca z uczniem ze słabowidzeniem oraz niewidomym

Odbiorca formy: nauczyciele uczniów z problemami wzrokowymi

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 3 godz.

Tematyka formy: specyfika rozwoju dzieci i młodzieży z problemami wzrokowymi. Wskazania do pracy z tą grupą uczniów.

Warunki realizacji: praca z zainteresowanymi nauczycielami

 

Tytuł formy: moje dziecko ma poważne problemy wzrokowe

Odbiorca formy: rodzice dzieci i młodzieży ze słabowidzeniem oraz niewidomych

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 3 godz.

Tematyka formy: Specyfika rozwoju oraz potrzeb dzieci i młodzieży z problemami wzrokowymi.

Warunki realizacji: spotkanie w grupie zainteresowanych rodziców

 

Tytuł formy: Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym uczniów.

Odbiorca formy: Nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 3 godz.

Tematyka formy: Jak przeciwdziałać zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży.

Warunki realizacji: praca w grupach 10-14 osobowych dla zainteresowanych nauczycieli.

Tytuł formy: Jak nauczyć dziecko efektywnego uczenia się?  

 

Odbiorca formy: Rodzice uczniów klas I-II lub III-IV

 

Imię i nazwisko realizatorów: Klaudia Cysarz, Emilia Ciemięga

 

Tematyka formy: Celem zajęć jest nabycie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie stosowania podstawowych zasad i metod skutecznego uczenia się u swojego dziecka.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

Tytuł formy: Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Odbiorca formy: Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat.

 

Imię i nazwisko realizatorów: Klaudia Cysarz, Emilia Ciemięga

 

Tematyka formy: Celem zajęć jest przedstawienie rodzicom sposobów w jaki mogą stymulować rozwój swoich dzieci w formie zabawy.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Uczeń z opinią. Dostosowanie wymagań, metod i form pracy.

 

Odbiorca formy: Nauczyciele

 

Imię i nazwisko realizatorów: Klaudia Cysarz, Emilia Ciemięga

 

Tematyka formy: Celem warsztatu jest przekazanie nauczycielom wiedzy na temat planowania pracy z uczniem wymagającym dostosowania wymagań edukacyjnych.

Warunki realizacji: Zajęcia w formie warsztatowej. Wymagany sprzęt: komputer, projektor multimedialny, głośniki, arkusze papieru,. flamastry. Maksymalnie 15osób.

 

Tytuł formy: Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.

Odbiorca formy: Rodzice

Imię i nazwisko realizatora: Hanna Turulczyk - psycholog

Czas realizacji: styczeń – luty 2021

Warunki realizacji: sala konferencyjna, rzutnik, laptop, weryfikacja uczestników, max. 10 osób