• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile pragnie poinformować, że Zespół Poradni na mocy Porozumienia zawartego w dniu 24 października 2019r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pilskim realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w naszym powiecie rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Do szczegółowych zadań ośrodka należą:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form specjalistycznej pomocy,
 • koordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i jego rodziny,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo – dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
 • prowadzenie akcji informacyjnych.

Oferujemy bezpłatne zajęcia w ramach rządowego programu „Za życiem”

Drodzy rodzice !!!

Jeśli wychowujecie dziecka w wieku od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia), u którego wykryto niepełnosprawność lub istnieje ryzyko, ze może ono wystąpić oraz jesteście mieszkańcami powiatu pilskiego to czekamy na Was w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wymagane dokumenty.

Zgłaszając dziecko do udziału w projekcie konieczne jest okazanie się jednym z wymienionych poniżej dokumentów:

 • opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie (wzór zaświadczenia do pobrania w ZPPP w Pile),
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • deklaracja uczestnictwa dziecka w programie,
 • inna dokumentacja dziecka, w tym medyczna, diagnozy specjalnej, opinie z przedszkola, żłobka.

 

Dokumenty do pobrania w postaci plików "pdf"

Informacja dla rodziców

Deklaracja uczestnictwa

Zgłoszenie dziecka do programu informacja lekarza

 

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin