• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Celem naszego Teatru jest: poznawanie siebie i świata poprzez poznawanie, ćwiczenie i doskonalenie technik warsztatu aktorskiego oraz rozwijanie osobowości, kreatywności i zdolności. Pracujemy metodami zabawowymi, które pomagają w wyzwoleniu naturalnych  sprawności aktorskich drzemiących w każdym człowieku. Dzięki sprawdzonym
i skutecznym metodom warsztatowym, pomagamy w indywidualnym rozwoju sprawności komunikacji, społecznych interakcji, kreatywności, a także zdolności indywidualnych.

W warsztatach  teatralnych uczestniczy młodzież szkolna w wieku 14-18 lat, zainteresowana poznawaniem pracy scenicznej, ruchowej, wokalnej,  pantomimicznej. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z normami  obowiązującymi na zajęciach szkolnych, w tym w szczególności zajęciach wychowania fizycznego.

Uczestnik warsztatów TT zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów  na uczestnictwo w w/w zajęciach TT,
w tym samodzielnego przychodzenia na nie i samodzielnego powrotu  do domu.

Uczestnik przynosi na warsztaty strój sportowy: czarny t –shirt, czarne wygodne spodnie sportowe, obuwie sportowe na podeszwie gumowej, ewentualnie baletki. Wymagany ubiór jest warunkiem uczestnictwa
w warsztatach.  Zajęcia  odbywają się 1x w tygodniu w czwartki od godz. 14.30-16.00, w MDK „Iskra”w Pile, ul. Okrzei 9.

Życzymy otwartości i pełnego uczestnictwa w warsztatach TeTe.

Prowadzący zajęcia:

Grzegorz Koźmiński - reżyser teatru,

Marcelina Pniakowska - psycholog.

 

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin