• Poradnia z sercem

  Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 • Pierwszy

  To pierwszy slajd

 • Drugi

  To jest drugi slajd

 • Trzeci

  To jest trzeci slajd

 • Czwarty

  To jest czwarty slajd

A A A

Tytuł formy: Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Odbiorca formy: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Imię i nazwisko realizatora: Alicja Guss – psycholog i Anna Kusz - pedagog

Czas realizacji: 90 min

Tematyka formy: Celem zajęć jest zdobywanie umiejętności nazywania i dostrzegania własnych uczuć. Poznawanie swoich uczuć w różnych sytuacjach.

Warunki realizacji: klasa szkolna

 

Tytuł formy: Podstawy asertywnej komunikacji.

Odbiorca formy: wszyscy uczniowie od klasy IV.

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Szczap- psycholog ZPPP w Pile

Czas realizacji: 1h lekcyjna (45 minut)

Tematyka formy: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z definicją komunikacji, określenie cech wpływających na jej skuteczność. Rozwijanie umiejętności używania efektywnych sposobów komunikacji. Celem zajęć jest również nauczenie się różnicy między zachowaniem asertywnym, agresywnym i uległym.

Warunki realizacji: brak

 

Tytuł formy: Mój kolega ma autyzm

Odbiorca formy: uczniowie młodszych klas szkól podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Aleksandra Skonieczna, Dorota Maciejewska

Czas realizacji: październik 2018 - kwiecień 2019

Tematyka formy: Przybliżenie uczniom problemów z jakimi borykają się uczniowie z autyzmem, wyjaśnienie z czego wynikają trudne i dziwne zachowania i jakie problemy w codziennym życiu z niego wynikają dla osoby z autyzmem. Kształtowanie postawy tolerancji wobec „inności”.   Jak postępować i zachowywać się w stosunku do kolegi /koleżanki, który ma autyzm.

Warunki realizacji:  sala, czas trwania  godzina lekcyjna.

 

Tytuł formy: Warsztaty rozwijające kreatywność.

Odbiorca formy:  wszyscy uczniowie

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Szczap- psycholog ZPPP w Pile

Czas realizacji: 1- 2h lekcyjne (około 1,5h)

Tematyka formy: Celem warsztatu jest rozwijanie pomysłowości, oryginalności myślenia uczniów. Pobudzanie do rozwoju kreatywnego myślenia.

Warunki realizacji: flamastry, kredki, plastelina, farby, krepina, kilka sztuk dużego szarego papieru, bloki biurowe i inne artykuły papiernicze wg możliwości

 

Tytuł formy: Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Odbiorca formy: uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej

Imię i nazwisko realizatora: Alicja Guss – psycholog i Anna Kusz - pedagog

Czas realizacji: 90 min

Tematyka formy: Celem zajęć jest rozpoznawanie zachowań asertywnych. Co to znaczy być asertywnym i kiedy używać umiejętności asertywnych.

Warunki realizacji: klasa szkolna

 

Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży

Tytuł formy:  Sponsoring.

Odbiorca formy: młodzież w wieku 13-16 lat

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 90 minut

Tematyka formy: Podczas zajęć omawiane zostaną przyczyny nawiązywania takich kontaktów przez nastolatków oraz możliwości pomocy młodym osobom, które podejmują kontakty seksualne w zamian za prezenty i pieniądze.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja.

Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Dowód miłości

Odbiorca formy: młodzież 13-16 lat

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Poszerzenie wiedzy uczestników na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych. Podczas zajęć wskazane zostaną potencjalne negatywne konsekwencje nieprzemyślanych decyzji dotyczących seksu oraz omówione zostaną mechanizmy, które sprawiają, że młode osoby nierozważnie angażują się w kontakty seksualne.. Uczestnicy dowiedzą się również, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja.

Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Seksting

Odbiorca formy: młodzież 13-17 lat

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 90-135 minut

Tematyka formy: poszerzenie wiedzy uczestników na tematy sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Podczas zajęć wskazane zostaną potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym. Uczestnicy dowiedzą się również, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja.

Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Handel dziećmi

Odbiorca formy: młodzież 13-16 lat

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy:. Uczestnicy dowiedzą się, jak chronić się przed manipulacją oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać nastolatki zagrożone handlem ludźmi oraz komercyjnym wykorzystaniem seksualnym.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja.

Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY W RAMACH AKCJI  DNI BEZPIECZNEGO INTERETU.

Tytuł formy: Zamiast Hejtu

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Celem zajęć jest m.in. poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Stop Cyberprzemocy

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy:  zajęcia mające na celu podniesienie wiedzy uczniów, dostarczenie informacji: jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy,  jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: W sieci

Odbiorca formy: młodzież w wieku 13-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Podstawowym celem zajęć jest uwrażliwienie odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci oraz promocja pozytywnych zastosowań Internetu.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

                               

Tytuł formy: Dzień z Życia

Odbiorca formy: młodzież w wieku -15

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota

Tematyka formy: poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

W warsztatach wykorzystywane są materiały opracowane przez FDDS . uczestniczyłam w szkoleniu przez nich prowadzonym.

Czas realizacji: 45 minut

 

Propozycje dla nauczycieli i rodziców

 

Tytuł formy:  „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”

Odbiorca formy: nauczyciele.

Imię i nazwisko realizatorów: Agnieszka Potocka i Emilia Marinow

Tematyka formy: wszystko, co nowe, nieznane, nietypowe, tajemnicze, nie do końca wyjaśnione, przyciąga naszą uwagę. Za to banalne, zwyczajne i codzienne zjawiska nie pobudzają aktywności sieci neuronalnej, a tym samym nie inicjują procesu uczenia się. Celem jest pokazanie na czym polega nauczanie przyjazne mózgowi bazujące na ciekawości poznawczej, stawianiu hipotez i samodzielnemu szukaniu rozwiązań, odwoływaniu się do wielu modalności. „Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela.” Sposób przekazywania wiedzy i komunikowania się uruchamia w mózgu cały łańcuch reakcji inicjujących proces uczenia się. Jak to osiągnąć postaramy się przedstawić na przykładach, odnosząc się do wybranych przedmiotów szkolnych (m.in.:         j. polskiego, matematyki, przyrody, historii, j. obcego).

Warunki realizacji: 1 spotkanie (wykład) 45-60 minutowe na terenie szkoły

 

Tytuł formy: Praca z dzieckiem słabowidzącym lub niewidomym.

Odbiorca formy: nauczyciele przedszkoli

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 1-2 godzin

Tematyka formy: Formy pomocy dziecku słabowidzącemu lub niewidomemu, sposoby dostosowania metod pracy do potrzeb dziecka słabowidzącego lub niewidomego. Wykład i dyskusja.

Warunki realizacji: Spotkanie z grupą nauczycieli zainteresowanych w/w tematyką na terenie przedszkola lub poradni (do uzgodnienia). Liczba osób – do 10.

 

Tytuł formy: Praca z uczniem słabowidzącym lub niewidomym.

Odbiorca formy: nauczyciele szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 1-2 godzin

Tematyka formy: Formy pomocy uczniowi słabowidzącemu lub niewidomemu, sposoby dostosowania metod pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia  słabowidzącego lub niewidomego. Wykład i dyskusja.

Warunki realizacji: Spotkanie z grupą nauczycieli zainteresowanych w/w tematyką oraz uczących ucznia słabowidzącego lub niewidomego na terenie przedszkola lub poradni (do uzgodnienia). Liczba osób – do 20.

 

Tytuł formy: Jak chronić uczniów przed zachowaniami suicydalnymi?

Odbiorca formy: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 2 godziny

Tematyka formy: W ramach wykładu wprowadzającego do dyskusji: rodzaje zachowań suicydalnych, przyczyny zachowań suicydalnych. W ramach dyskusji kierowanej: przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w ramach pracy w szkole.

Warunki realizacji: Dobrowolny udział zainteresowanych osób. Grupa do 20 osób, miejsce spotkania – do uzgodnienia.

 

Tytuł formy: Interwencja kryzysowa w szkole.

Odbiorca formy: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 2 spotkania ok. 1,5 godziny lub 1 spotkanie wykładowe 1,5 godziny

Tematyka formy: W ramach wykładu wprowadzającego do dyskusji: pojęcie kryzysu, sytuacje kryzysowe w szkole, podstawowe zasady interwencji kryzysowej. Dyskusja kierowana: sposoby zachowań w sytuacjach kryzysowych (grupa ustali, jakie sytuacje kryzysowe będzie analizować).

Warunki realizacji: Dobrowolny udział zainteresowanych osób, mogą być to osoby z różnych placówek, do 15 osób. Miejsce zajęć – do uzgodnienia.

 

Tytuł formy: „Nie lubię poniedziałku – rzecz o wypaleniu zawodowym”

Odbiorca formy: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół

Imię i nazwisko realizatora: Alina Drozdowicz

Czas realizacji: 3 godziny (może być 2 razy po 1,5 godziny)

Tematyka formy: Wypalenie zawodowe, materiał do autoanalizy, sposoby przeciwdziałania.

Wykład, warsztaty.

Warunki realizacji: grupa min. 8 max.. 12 osób, dobrowolny udział zainteresowanych osób, mogą być nauczyciele z różnych placówek. Miejsce zajęć – do uzgodnienia.

 

Tytuł formy: Uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

Odbiorca formy: pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Alicja Monarszyńska

Czas realizacji: październik 2018 - kwiecień 2019

Tematyka formy: Omówienie problemów ucznia z wadą narządu słuchu- trudności szkolnych wynikających z niedosłuchu, zasad pracy wspomagających proces edukacyjny. Udzielenie porad dotyczących dostosowania otoczenia, by uczeń słabosłyszący efektywnie korzystał z lekcji.

Warunki realizacji: sala, komputer, ekran.

 

Tytuł formy: Metoda małych kroków w pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym - praktyczne zastosowanie 

Odbiorca formy: zainteresowani nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Julita Żybort

Czas realizacji: 120 minut

Tematyka formy: Praca warsztatowa z nauczycielami  - opracowanie etapów terapii dziecka z MW. Ważne sygnały jakie daje nam dziecko. Podstawowe błędy w pracy z dzieckiem
z MW. Gabinet czy środowisko – jak skutecznie pomagać dziecku pokonać lęk.

Warunki realizacji: zajęcia organizowane dla grupy do 10 osób. Możliwość zorganizowania zajęć na terenie szkoły/placówki lub w poradni po zebraniu grupy 8 – 10 osób.

 

Realizacja programu „Uczenie przez zabawę”

Odbiorca formy: Zajęcia dla rodziców uczniów klas I - III szkoły podstawowej

Imię i nazwisko realizatorów: Agnieszka Potocka i Emilia Marinow

Tematyka formy: W pierwszych latach życia dziecka zabawa jest bardzo istotna w procesie rozwoju. Pomaga w kreatywności, jak i elastyczności myślenia. To dzięki grom i zabawom cały proces nauczania jest przyjemniejszy oraz ciekawszy. Uczenie się przez zabawę zawiera takie elementy jak działanie, poznawanie i przeżywanie. Dodatkowym plusem jest to, że gry i zabawy kojarzą się dziecku z rozrywką, jak i przyjemnym spędzaniem czasu. To zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Celem spotkania jest ukazanie różnych sposobów zabaw, ćwiczeń, które wspierają rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych oraz koncentrację uwagi odpowiedzialnych za powodzenie szkolne dziecka.

Warunki realizacji: 1 spotkanie 60-minutowe na terenie szkoły.

 

Tytuł formy:  Mutyzm-kolejna „wymyślona” choroba

Odbiorca formy: Rodzice/ nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: Przybliżenie rodzicom// nauczycielom tematyki mutyzmu. Pokazanie, iż nie jest to wymyślona „choroba”, by chronić dzieci

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: „Niegrzeczny bachor”- czyli o tym, jak skutecznie „rozpuścić” swoje dziecko

Odbiorca formy: Rodzice

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: Jednorazowe spotkanie w elementami warsztatów; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: Wskazanie na to, jakie zachowania dorosłych prowadzą do negatywnych zachowań dzieci, które są potem nazywane przez tych dorosłych „niegrzecznymi bachorami”

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: Depresja młodzieży czy bunt nastolatka

Odbiorca formy: Rodzice/nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do godziny zegarowej

Tematyka formy:  Wskazanie na konieczność dokonania rozróżnienia między depresją u młodego człowieka a depresją; pokazanie na co warto zwrócić uwagę, co powinno wzbudzić zainteresowanie dorosłych

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: „Jesteś beksa i mazgaj-czyli o tym, jak wzbudzać i pogłębiać lęki rozwojowe dzieci”

Odbiorca formy: Rodzice

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: „Komputer-zło całego świata”- rzecz o mądrym korzystaniu z komputera/ telefonu/ tabletu

Odbiorca formy: Rodzice/ nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Copyright: ZPPP w Pile 2018r.

Opracowanie: BIT Systemy Informatyczne  +48 501 317 671

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 
facebook_page_plugin