Tytuł formy: Jak się skutecznie uczyć?

Odbiorca formy: uczniowie klas III-VI

Imię i nazwisko realizatora: Sara Kleina

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Celem zajęć jest poznanie strategii skutecznego uczenia się i metod zapamiętywania informacji.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Warsztaty rozwijające wśród uczniów umiejętność współpracy

Odbiorca formy: uczniowie klas IV- VIII

Imię i nazwisko realizatora: Aleksandra Sell

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: współpraca, integracja grupy

Warunki realizacji: spotkanie na terenie szkoły

 

Tytuł formy: Metody radzenia sobie ze stresem.

Odbiorca formy: uczniowie klas O- III (1 zespół klasowy- do 25 osób)

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Cysarz, Marcelina Słota

Czas realizacji: 1h lekcyjna

Tematyka formy: Celem zajęć jest rozpoznawanie oznak stresu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej w formie warsztatowej. Wymagany strój sportowy oraz karimata/koc, radio.

 

Tytuł formy: Jak się uczyć żeby się nauczyć?

Odbiorca formy: uczniowie klas I-IV (1 zespół klasowy- do 25 osób)

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Cysarz, Emilia Ciemięga

Czas realizacji: 1h lekcyjna

Tematyka formy: Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy u uczniów.

Warunki realizacji: Zajęcia realizowane w sali lekcyjnej w formie warsztatowej. Wymagany sprzęt: laptop, projektor multimedialny, głośniki, arkusze papieru.

 

Tytuł formy: Zamiast Hejtu

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota, Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Celem zajęć jest m.in. poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania, zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści, poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii.

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Stop Cyberprzemocy

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-16

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota, Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: zajęcia mające na celu podniesienie wiedzy uczniów, dostarczenie informacji: jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy, jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

 

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: W sieci

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-15

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Podstawowym celem zajęć jest uwrażliwienie odbiorców na zjawiska cyberprzemocy i uwodzenia w sieci oraz promocja pozytywnych zastosowań Internetu.

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-15

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,    

 

Tytuł formy: Dzień z Życia

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-14

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru

 

Tematyka formy: Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera

Odbiorca formy: młodzież w wieku 12-14

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota Cysarz Klaudia

Czas realizacji: 45 minut

Warunki realizacji: grupa 12-20 osób, wykład, burza mózgów, prezentacja, dyskusja. Zajęcia łączą elementy wykładu oraz dyskusji . Potrzebny projektor, głośniki, arkusze papieru,

 

Tytuł formy: Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Odbiorca formy: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Imię i nazwisko realizatora: Anna Kusz - pedagog

Czas realizacji: 90 min

Tematyka formy: Celem zajęć jest zdobywanie umiejętności nazywania i dostrzegania własnych uczuć. Poznawanie swoich uczuć w różnych sytuacjach.

Warunki realizacji: klasa szkolna

  

Tytuł formy: Mój kolega ma autyzm

Odbiorca formy: uczniowie młodszych klas szkól podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Aleksandra Skonieczna,

Czas realizacji: październik 2018 - kwiecień 2019

Tematyka formy: Przybliżenie uczniom problemów z jakimi borykają się uczniowie z autyzmem, wyjaśnienie z czego wynikają trudne i dziwne zachowania i jakie problemy w codziennym życiu z niego wynikają dla osoby z autyzmem. Kształtowanie postawy tolerancji wobec „inności”.   Jak postępować i zachowywać się w stosunku do kolegi /koleżanki, który ma autyzm.

Warunki realizacji:  sala, czas trwania  godzina lekcyjna.

 

Tytuł formy: Uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

Odbiorca formy: pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Alicja Monarszyńska

Czas realizacji: październik 2018 - kwiecień 2019

Tematyka formy: Omówienie problemów ucznia z wadą narządu słuchu- trudności szkolnych wynikających z niedosłuchu, zasad pracy wspomagających proces edukacyjny. Udzielenie porad dotyczących dostosowania otoczenia, by uczeń słabosłyszący efektywnie korzystał z lekcji.

Warunki realizacji: sala, komputer, ekran.

  

Tytuł formy:  Mutyzm-kolejna „wymyślona” choroba

Odbiorca formy: Rodzice/ nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: Przybliżenie rodzicom// nauczycielom tematyki mutyzmu. Pokazanie, iż nie jest to wymyślona „choroba”, by chronić dzieci

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: Niegrzeczny bachor”- czyli o tym, jak skutecznie „rozpuścić” swoje dziecko

Odbiorca formy: Rodzice

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: Jednorazowe spotkanie w elementami warsztatów; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: Wskazanie na to, jakie zachowania dorosłych prowadzą do negatywnych zachowań dzieci, które są potem nazywane przez tych dorosłych „niegrzecznymi bachorami”

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: Depresja młodzieży czy bunt nastolatka

Odbiorca formy: Rodzice/nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do godziny zegarowej

Tematyka formy:  Wskazanie na konieczność dokonania rozróżnienia między depresją u młodego człowieka a depresją; pokazanie na co warto zwrócić uwagę, co powinno wzbudzić zainteresowanie dorosłych

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: „Jesteś beksa i mazgaj-czyli o tym, jak wzbudzać i pogłębiać lęki rozwojowe dzieci”

Odbiorca formy: Rodzice

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

Tytuł formy: „Komputer-zło całego świata”- rzecz o mądrym korzystaniu z komputera/ telefonu/ tabletu

Odbiorca formy: Rodzice/ nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Warunki realizacji: Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.