Tytuł formy: Wyprawy do Krainy Wyobraźni”

Odbiorca formy: dzieci przedszkolne w wieku 6-7 lat

Imię i nazwisko realizatora: Czesława Mierzyńska

Czas realizacji: 15.10.2018 r. – 30.06.2019

Tematyka formy: Grupowe zajęcia psychoedukacyjne wykorzystujące formę zabawy dramowej , mające na celu rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, skupiania uwagi, pamięci, wiedzy o świecie  i  orientacji przestrzennej. Jednocześnie w ich trakcie dzieci nabywają doświadczeń w wypowiadaniu się i słuchaniu innych, uczą się wspólnego podejmowania decyzji i wzbogacają swój repertuar zabaw, które nie mają charakteru agresywno-rywalizującego.

Warunki realizacji: sala gimnastyczna na terenie przedszkola, 5 spotkań ok. 60 minutowych.

  

Tytuł formy:” Wyprawy do Krainy Uczuć”

Odbiorca formy: dzieci przedszkolne w wieku 5-7 lat.

Imię i nazwisko realizatora: Czesława Mierzyńska

Czas realizacji: 01.02.2019 r.

Tematyka formy: Grupowe zajęcia psychoedukacyjne mające na celu wzbogacanie wiedzy dzieci dotyczącej rozpoznawania i rozumienia uczuć u siebie i u innych. Jednocześnie będą mogły one poznać sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, które pojawia się w momencie przeżywania „ trudnych uczuć”.

Warunki realizacji: sala gimnastyczna na terenie przedszkola, 3-4 spotkania ok. 45 minut.

 Tytuł formy: Właściwe żywienie i karmienie małego dziecka(0-3).

Odbiorca formy: rodzice dzieci  od 0 do 3lat.

Imię i nazwisko realizatora: Elżbieta Sulich-Bekta, Aneta Wesołowska, Ewa Czajka

Czas realizacji: 60 min.

Tematyka formy: Ogólne wiadomości na temat właściwego żywienia i karmienia małych  dzieci, jego znaczenia dla rozwoju dziecka, w tym wpływu na rozwój mózgu, koncentrację i  mowę .

Warunki realizacji: realizacja na terenie poradni, spotkanie edukacyjne.

 Tytuł formy: Niepokojące objawy w rozwoju małego dziecka( 0-3)

Odbiorca formy: rodzice dzieci  od 0 do 3lat.

Imię i nazwisko realizatora: Elżbieta Sulich-Bekta, Aneta Wesołowska, Ewa Czajka

Czas realizacji: 60 min.

Tematyka formy: Omówienie kamieni milowych według Voity. Nieprawidłowości w rozwoju  mowy. Stymulowanie rozwoju poprzez zabawę.

Warunki realizacji: na terenie poradni, spotkanie edukacyjne.

 

Tytuł formy: Profilaktyka logopedyczna

Odbiorca formy: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Aleksandra Skonieczna

Czas realizacji: listopad 2018 - kwiecień 2019

Tematyka formy: Przedstawienie uwarunkowań  pozytywnych i negatywnych wpływających na rozwój mowy u dzieci od okresu noworodkowego do przedszkolnego. Uświadomienie rodzicom ich roli   w procesie kształtowania się kompetencji komunikacyjnych dziecka. Udzielenie  informacji o możliwościach terapii logopedycznej.

Warunki realizacji: sala, komputer, ekran.

 

Tytuł formy: Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Odbiorca formy: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Imię i nazwisko realizatora: Alicja Monarszyńska

Czas realizacji: listopad 2018 - kwiecień 2019

Tematyka formy: Przedstawienie jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka, omówienie zagadnienia opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń artykulacyjnych. Udzielenie informacji o możliwościach terapii logopedycznej.

Warunki realizacji: sala, komputer, ekran.

 

 

Tytuł formy:  Mutyzm-kolejna „wymyślona” choroba

Odbiorca formy: Rodzice/ nauczyciele

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: Przybliżenie rodzicom// nauczycielom tematyki mutyzmu. Pokazanie, iż nie jest to wymyślona „choroba”, by chronić dzieci

Warunki realizacji:Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

 Tytuł formy: „Niegrzeczny bachor”- czyli o tym, jak skutecznie „rozpuścić” swoje dziecko

Odbiorca formy: Rodzice

Imię i nazwisko realizatora: Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji: Jednorazowe spotkanie w elementami warsztatów; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: Wskazanie na to, jakie zachowania dorosłych prowadzą do negatywnych zachowań dzieci, które są potem nazywane przez tych dorosłych „niegrzecznymi bachorami”

Warunki realizacji:Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

 Tytuł formy: „Jesteś beksa i mazgaj-czyli o tym, jak wzbudzać i pogłębiać lęki rozwojowe dzieci”

Odbiorca formy:Rodzice

Imię i nazwisko realizatora:Klaudia Giese- Szczap

Czas realizacji:jednorazowe spotkanie; czas trwania do 1;5 godz.

Tematyka formy: (3 – 4 zdania opisu)

Warunki realizacji:Realizacja na terenie placówki- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami

 

 

Tytuł formy „Uczenie przez zabawę”

Odbiorca formy: zajęcia dla rodziców dzieci przedszkolnych (6 letnich)

Imię i nazwisko realizatorów: Emilia Marinow

Forma: wykładowa

W pierwszych latach życia dziecka zabawa jest bardzo istotna w procesie rozwoju. Pomaga w kreatywności, jak i elastyczności myślenia. To dzięki grom i zabawom cały proces nauczania jest przyjemniejszy oraz ciekawszy. Uczenie się przez zabawę zawiera takie elementy jak działanie, poznawanie i przeżywanie. Dodatkowym plusem jest to, że gry i zabawy kojarzą się dziecku z rozrywką, jak i przyjemnym spędzaniem czasu. To zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Celem spotkania jest ukazanie różnych sposobów zabaw, ćwiczeń, które wspierają rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych oraz koncentrację uwagi odpowiedzialnych za powodzenie szkolne dziecka.

 Warunki realizacji: 1 spotkanie 60-minutowe na terenie przedszkola