Drodzy Rodzice i Uczniowie klas VIII
WAŻNA INFORMACJA
dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,
planujących dalszą naukę w Szkole Branżowej I Stopnia,
którzy na dzień 01.09.2022 r. nie ukończyli 15 lat
Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy – Dział IX Zatrudnianie Młodocianych Art. 191 § 2, wymagane jest uzyskanie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pozytywnej opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Wobec powyższego należy złożyć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile przy ul. Sikorskiego 19 (miasto i gmina Piła, miasto i gmina Ujście, gminę Szydłowo oraz gmina Kaczory;) lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyrzysku, ul. Wiejska 1 (miasto i gmina Wyrzysk, miasto i gmina Wysoka, gmina Łobżenica, gmina Miasteczko Krajeńskie, gmina Białośliwie), formularz: Zgłoszenie do Poradni, dostępny na stronie www.zespolporadni.pila.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania lub bezpośrednio w sekretariacie Poradni.
Zgłoszenie najlepiej złożyć najpóźniej do końca czerwca 2022 r.