Drodzy Rodzice,
 
Informujemy, że ruszają zapisy na nieodpłatne zajęcia TUS, prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile. 
 
Czym jest TUS?
 
TUS to trening umiejętności społecznych.
 
Są to zajęcia prowadzone w małych grupach, mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych postrzeganych przez nie jako trudne, poprzez naukę zastępowania zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.
 
Zajęcia skierowane są do dzieci:
- nieśmiałych, 
- przejawiających zachowania agresywne,
- prezentujących trudności z nawiązywaniem relacji z innymi,
- przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji.
 
W czasie treningu umiejętności społecznych będziemy podejmować działania mające na celu podniesienie umiejętności w zakresie :
 
- nawiązywania relacji z innymi,
- radzenia sobie z emocjami,
- współpracy w grupie,
- rozwiązywania konfliktów,
- przestrzegania ustalonych zasad,
- odreagowywania napięcia emocjonalnego.
 
 
 ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WE WTORKI W GODZINACH 15.30-17.00
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY