Przed Wami ważne wybory - co dalej po ukończeniu szkoły podstawowej?

Zapraszam do korzystania z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej tj. wyboru zawodu, szkoły. Usługi te świadczone są stacjonarnie i bezpłatnie w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile przy ul. Sikorskiego 19 (budynek Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych).

 

Doradca zawodowy wykorzystuje profesjonalne narzędzia diagnostyczne; testy, kwestionariusze, ankiety, pomocne w podjęciu tak ważnej decyzji ale przede wszystkim rozmawia - słuchając i proponując różne rozwiązania.

Powiedz o tym swoim Rodzicom/Opiekunom.

Wystarczy pobrać ze strony Poradni Dokumenty do pobrania - ZPPP Piła (zespolporadni.pila.pl) zgłoszenie na badanie i złożyć wypełnione w naszym sekretariacie.

Jednocześnie informuję, że w ramach „Czwartków z doradcą zawodowym” w każdy czwartek w godz. 16.00 – 17.00 jest możliwość indywidualnych konsultacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej WhatsApp, telefon, Skype.

 

Zapraszam Anna Oleszczyk - doradca zawodowy

tel. 694 449 054