W związku z potrzebą działań wspierających uczniów, ich rodziców i nauczycieli uruchomiliśmy ponownie nasz telefon wsparcia. W ustalonych dniach każdy kto potrzebuje pomocy lub wsparcia może skontaktować się z naszymi specjalistami pod podanymi niżej numerami telefonów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile nr tel. 509-758-330

Dzień

Godziny dyżuru

Specjalista

Poniedziałek

16.00-17.00

Psycholog

N. Stachowiak

Wtorek

15.00-16.00

Pedagog

 K. Sadowska

Środa

15.00-16.00

Pedagog

G. Koźmiński

Czwartek

17.00-18.00

Psycholog

S. Kleina

 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Wyrzysku nr tel. 67 286-24-77

 

Dzień

Godziny dyżuru

Specjalista

Środa

12.00-14.00

Pedagog

J. Giczela

Czwartek

09.00-11.00

Psycholog

K. Pikulik-Sypek

 


Poradnia Specjalistyczna

Wad Mowy i Słuchu w Pile nr tel. 67 350-90-97

 

Dzień

Godziny dyżuru

Specjalista

Środa

15.00-16.00

Pedagog

E. Czajka

Piątek

16.00-17.00

Psycholog

A. Soroczyńska